|

Fem recerca

per a la millora de la qualitat de vida

 

Estudi EMeD: Efectes de la Musicoteràpia en la Demència.

PREMI SANT LLUC 2015 Universitat Rovira i Virgili Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i Fundació Reddis.

 

Sabem que la demència a més d’afectar més d’un domini cognitiu freqüentment manifesta diferents símptomes en conducta i emocionals que influeixen en el tractament i atenció.

 

Estudiar sobre la implicació i efectes de la musicoteràpia en el tractament no farmacològic de la demència pot ajudar a controlar aquests símptomes  i millorar la qualitat de vida dels pacients.

                           

EMeD-ESTUDI

 

L’estudi EMeD realitza un seguit de sessions amb teràpia musical en pacients amb demència greu, efectuant un conjunt de proves abans i després del programa i durant la pròpia intervenció, i estudiar de quina manera la intervenció en musicoteràpia permet reduir i/o millorar alguns signes i símptomes en conducta i/o emocionals.

 

En l’estudi col·laboren doctors, científics, professionals en musicoteràpia, diferents centres d’atenció en gent gran amb el suport de l’Associació Música Difusió i el Màster en Envelliment i Salut (URV): Lda. MT. Marta Casellas (AMD), Dra. Rosa Mª Solà (URV), Dra. Úrsula Catalán  (URV).

 

 

 

Grups terapèutics

Amb aquest programa en musicoteràpia investiguem com millorar les respostes de conducta i d’estat d’ànim al compartir en grup i a través de la teràpia musical les seves experiències i emocions, motivant a la participació activa i en descobrir noves habilitats.

 

Demostrar científicament l’eficàcia d’aquest tipus de intervenció facilitarà pugui implementar-se de manera general i dins un marc d’aplicació terapèutic més específic per a la millora del benestar i qualitat de vida dels pacients.